biuro@czasnastaz.edu.pl +48 85 653 77 00

O projekcie

Witamy w Inkubatorze Innowacji Społecznych Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr utworzonym w partnerstwie z Narodowym Forum Doradztwa Kariery, Fundacją Gospodarczą w Gdyni oraz Związkiem Rzemiosła Polskiego w ramach projektu „Czas na staż – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy” dofinansowanego z Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zakończyliśmy realizację projektu. Osoby lub instytucje zainteresowane zastosowaniem w praktyce wypracowanych w inkubatorze innowacji prosimy o kontakt z Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr. Zapraszamy wcześniej do zapoznania się z opisami innowacji w podręcznikach wdrożeniowych w sekcji „DOKUMENTY”

Kategorie konkursów

Mistrz

Konkurs pomysłów na 8 grantów finansujących testowanie innowacji społecznych zgłaszanych przez rzemieślników, środowiska rzemieślnicze oraz przedstawicieli pracodawców zatrudniających lub uczestniczących w kształceniu praktycznym uczniów szkół zawodowych.

Mentor

Konkurs pomysłów na 8 grantów finansujących testowanie innowacji społecznych zgłaszanych przez przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne zatrudniających absolwentów uczelni lub uczestniczących w kształceniu praktycznym studentów.

Uczeń

Konkurs pomysłów na 8 grantów finansujących testowanie innowacji społecznych zgłaszanych przez uczniów oraz środowiska uczniowskie, nauczycieli praktycznej nauki zawodu, szkoły zawodowe lub środowiska pedagogiczne szkół zawodowych.

Student

Konkurs pomysłów na 8 grantów finansujących testowanie innowacji społecznych zgłaszanych przez studentów oraz środowiska studenckie, w tym absolwentów do 3 lat po zakończeniu uczelni oraz pracowników dydaktycznych i środowiska akademickie uczelni.

Aktualności

18

PAŹ

promocja innowacji społecznej INTERmetnoring STUDENT - UCZEŃ

Innowator społeczny, Pan Krzysztof Kaszuba przekazał Inkubatorowi informacje dot. propocji zakończonego z dniem 31.08.2018 r. projektu INTERmetnoring STUDENT - UCZEŃ

1. Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy w partnerstwie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych - Inspektorat w Dębicy zorganizował 26 września 2018 r. w siedzibie Zespołu ...