biuro@czasnastaz.edu.pl +48 85 653 77 00
24 SIE 2017

Aktualizacja harmonogramu wsparcia

Uprzejmie informujemy, iż we wrześniu 2017 roku rozpoczynamy procedurę podpisywania umów o powierzenie grantu. Szczegóły przedstawiamy poniżej:

· do 31 października podpisanie umów na powierzenie grantu dla testów rozpoczynających się w IV kwartale 2017 roku (oraz w planowanych terminach wcześniejszych) i wypłata zaliczek;

· do 30 listopada podpisanie umów na powierzenie grantu dla testów rozpoczynających się w styczniu i lutym 2018 (wypłata zaliczek adekwatnie do terminu rozpoczęcia testu);

· do 31 grudnia podpisanie umów na powierzenie grantu dla testów rozpoczynających po lutym 2018; podpisanie wszystkich 32 umów o powierzenie grantu (wypłata zaliczek adekwatnie do terminu rozpoczęcia testu).

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z oferowanym na etapie realizacji umowy o powierzenie grantu harmonogramem wsparcia.

POBIERZ: CNS_harmonogram_wsparcia.pdf

Powrót do aktualności

+48 85 653 77 00 - Biuro Projektu

Białostocka Fundację Kształcenia Kadr,

ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok