biuro@czasnastaz.edu.pl +48 85 653 77 00
19 LIP 2017

Lista rankingowa w ramach II etapu konkursu

Zakończyliśmy etap oceny grantów, na podstawie wniosków złożonych wraz ze specyfikacjami innowacji do II etapu konkursu. Rozpoczynamy prace zmierzające do podpisania umów o powierzenie grantu na testowanie innowacji społecznej z Grantobiorcami wskazanymi na liście rankingowej zatwierdzonej uchwałą podjętą przez Kapitułę Innowacji.

Wszystkim Grantobiorcom, którzy złożyli wnioski w II etapie konkursu serdecznie dziękujemy, zaś Grantobiorcom, których wnioski uzyskały pozytywną opinię Kapitłu Innowacji gratulujemy. 

Plik do pobrania:

CNS_Karta_II_etap_Uchwala KI_zalacznik 5A_pub_km

Powrót do aktualności

+48 85 653 77 00 - Biuro Projektu

Białostocka Fundację Kształcenia Kadr,

ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok