biuro@czasnastaz.edu.pl +48 85 653 77 00

Aktualności

19

LIP

Zakończyliśmy etap oceny grantów, na podstawie wniosków złożonych wraz ze specyfikacjami innowacji do II etapu konkursu. Rozpoczynamy prace zmierzające do podpisania umów o powierzenie grantu na testowanie innowacji społecznej z Grantobiorcami wskazanymi na liście rankingowej zatwierdzonej uchwałą podjętą przez Kapitułę Innowacji.

Wszystkim Grantobiorcom, którzy złożyli wnioski w II etapie konkursu serdecznie dziękujemy, zaś Grantobiorcom, których wnioski uzyskały pozytywną opinię Kapitłu Innowacji gratulujemy. 

Plik do pobrania:

CNS_Karta_II_etap_Uchwala KI_zalacznik 5A_pub_km

23

CZE

Informujemy, iż w Specyfice Innowacji pola zawierają następujące limity znaków:

Nazwa działania - 150 znaków,

Opis działania - 3000 znaków,

Rezultaty działania - 3000 znaków,

Sposób monitorowania - 1000 znaków,

Koszty działania - 1000 znaków.

18

MAJ

09

MAJ

Informujemy, iż w wyniku prac i rekomendacji czterech regionalnych Kapituł Innowacji oraz na mocy uchwały krajowej kapituły Innowacji z dnia 27 kwietnia 2017 została przyjęta lista rankingowa wniosków po I etapie naboru. Do drugiego etapu naboru zakwalifikowały się 64 najwyżej ocenione wnioski. Wszyscy pomysłodawcy zostali poinformowani o wynikach I etapu naboru drogą mailową na adres wskazany w elektronicznym wniosku aplikacyjnym w dniu 29 kwietnia 2017 roku. Poniżej publikujemy listę rankingową

Pobierz listę rankingową
01

KWI

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 31 marca zamknięty został I etap naboru pomysłów na granty testujące innowacje społeczne we wszystkich kategoriach konkursu oraz we wszystkich 16 regionach. Łącznie do naszego Inkubatora Innowacji wpłynęły 104 wnioski, w tym w kategorii UCZEŃ – 16 wniosków, w kategorii MISTRZ – 17 wniosków, w kategorii STUDENT – 33 wnioski oraz w kategorii MENTOR – 38 wniosków. Wszystkie wnioski zostały przekazane do Kapituły Innowacji do oceny, która powinna zakończyć się do końca kwietnia 2017 roku. Zgodnie z regulaminem konkursu lista 64 wniosków rekomendowanych do II etapu naboru zostanie opublikowana do 8 maja 2017 roku, tak by termin rozstrzygnięcia I etapu naboru umożliwił realizację Akademii Innowatora w maju 2017 roku oraz rozstrzygnięcie II etapu naboru i podpisanie grantów na innowacje do końca czerwca 2017 roku. Inkubator Innowacji poinformuje bezpośrednio każdego pomysłodawcę o wynikach oceny droga mailową.

123

+48 85 653 77 00 - Biuro Projektu

Białostocka Fundację Kształcenia Kadr,

ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok