biuro@czasnastaz.edu.pl +48 85 653 77 00

O projekcie

Witamy w Inkubatorze Innowacji Społecznych Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr utworzonym w partnerstwie z Narodowym Forum Doradztwa Kariery, Fundacją Gospodarczą w Gdyni oraz Związkiem Rzemiosła Polskiego w ramach projektu „Czas na staż – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy” dofinansowanego z Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Kategorie konkursów

Mistrz

Konkurs pomysłów na 8 grantów finansujących testowanie innowacji społecznych zgłaszanych przez rzemieślników, środowiska rzemieślnicze oraz przedstawicieli pracodawców zatrudniających lub uczestniczących w kształceniu praktycznym uczniów szkół zawodowych.

Mentor

Konkurs pomysłów na 8 grantów finansujących testowanie innowacji społecznych zgłaszanych przez przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne zatrudniających absolwentów uczelni lub uczestniczących w kształceniu praktycznym studentów.

Uczeń

Konkurs pomysłów na 8 grantów finansujących testowanie innowacji społecznych zgłaszanych przez uczniów oraz środowiska uczniowskie, nauczycieli praktycznej nauki zawodu, szkoły zawodowe lub środowiska pedagogiczne szkół zawodowych.

Student

Konkurs pomysłów na 8 grantów finansujących testowanie innowacji społecznych zgłaszanych przez studentów oraz środowiska studenckie, w tym absolwentów do 3 lat po zakończeniu uczelni oraz pracowników dydaktycznych i środowiska akademickie uczelni.

Aktualności

23

MAJ

MAJ - telekonferencja w kategorii STUDENT

30.05.2018 r. (środa) w godzinach 09:00-11:00 odbędzie się 3 telekonferencja z udziałem Grantobiorców w kategorii STUDENT.

Temat: "Sieć wsparcia lokalnego"

 

Do udziału w telekonferencji zaprozono:

1) Panią Beatę Grudzińską

2) Pana Krzysztofa Kaszubę

3) Wyższą Szkołę Ubez...

24

KWI

KWIECIEŃ - telekonferencja w kategorii mistrz

26.04.2018 r. (czwartek) w godzinach 11:00-13:00 odbędzie się telekonferencja z udziałem Grantobiorców w kategorii MISTRZ.

Temat: "Sieć wsparcia lokalnego"

 

Do udziału w telekonferencji zaprozono:

- Pana Jerzego Fiedoruka

- Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie

 

26

MAR

MARZEC - telekonferencja w kategorii mentor oraz uczeń

23.03.2018 r w godz. 12:00-14:00 - telekonferencja z udziałem Grantobiorców z kategorii MENTOR

Temat: "Sieć wsparcia lokalnego"

 

28.03.2018 r w godz. 14:00-16:00 - telekonferencja z udziałem Grantobiorców z kategorii UCZEŃ

Temat: "Odbiorcy innowacji"

 

+48 85 653 77 00 - Biuro Projektu

Białostocka Fundację Kształcenia Kadr,

ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok